Friday, October 16, 2009

I landet med regelbunna stromavbrott

Meningar som inte manga tvaaringar anvander sig av i Sverige, sagt nar maken tande taklampan efter kvallens filmtittande:

"Pappa,vi har strom!"

No comments: