Thursday, February 12, 2009

ett litet brev

Hej Rektorn! Kan de nyligen relegerade eleverna NN och NN fa fortsatta lana de bocker de har som laromedel under resten av terminen sa att de kan plugga infor de sluttest som de ska fa komma tillbaka och ta har i slutet av terminen. Jag tycker det ar helt ok. /Anna

No comments: