Tuesday, February 15, 2011

Day 14 - Favourite book of your favorite writer

Om jag nu tog JK Rowling som favourite writer, betyder det att jag måste välja en Harry Potter bok som den bästa? Okej. Då väljer jag Harry Potter and the Goblet of Fire.

No comments: