Tuesday, August 19, 2008

Roliga onskemal

Nu ar det minst 10 personer som har fragat mig om jag kan bestalla modetidningar till dem. Jag bestaller - de betalar. Jag masta gora en lista pa vilka tidningar som skickas hit och vad de kostar. Och kanske tom bestlla nagra fler till biblioteket. Nu har vi bara indiska Femina....

No comments: